KATICA CSOPORT

Pedagógiai hitvallásunk:

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. ”
                             
                           Példabeszédek könyve 22, 6A 

 

Katica csoport - vegyes csoport

 A csoport óvónőiről :
A Katica csoport óvodapedagógusai:
-Bozsik Györgyné - Gyöngyi néni   
-Tuza Zoltánné - Kriszti néni
A csoport dadus nénije:
Magyar Mónika

Munkánkat  keresztényi elhivatottság és szakmai felkészültség jellemzi. Ez a biztosíték arra, hogy biztonságos és szeretetteljes légkörben nevelhessük az óvodánkba járó gyermekeket. Feladatunknak tekintjük, a keresztény értékek közvetítését és a hit csírájának elültetését.
Pedagógiai munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni képességeinek megismerésére, majd ezen ismeretekre  építve tervezzük a gyermekek egyéni fejlesztését, ha szükséges a felzárkóztatást, és nagy hangsúlyt helyezünk a tehetségek kibontakoztatására is.

Szeretettel várunk csoportunkba minden leendő óvodást!

 

Márton napi vigasságok


Szent Márton nap, november 11., jeles dátum a népi kalendáriumokban.  Több népi mondás is kapcsolódik ehhez a naphoz:
"Ha Márton napján a lúd jégen jár, karácsonykor sárban poroszkál."                                                                     
"Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik."

A Márton napi készülődés nemcsak a néphagyományok felelevenítéséről szólt. Márton püspök legendájának megismerése nagyon jó alkalmat adott arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a jószívűség, a segítőkészség és adni tudás fontosságára.

Márton napra készülve barkácsoltunk is.
 

Galéria