Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Rákóczi Katolikus Általános Iskola AMI, Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája óvodai felvételéről.

HIRDETMÉNY

 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola AMI, Óvoda

Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája

óvodai felvételéről

A szülő, gyermeke 2023./2024. nevelési évre történő óvodai felvételét az alábbi időpontban kérheti óvodánkba:

2023. április 25. kedd: 8 -17 óra és

    2023.  április 26. szerda: 8 -17 óra között!

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni!

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, TAJ kártya)
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

A felvétel rendje:

  • A felvételről a Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvoda tagintézmény-vezetője dönt, a döntésről az írásban értesítik a szülőt.
  • Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

A döntéssel szemben felülbírálati kérelmet lehet benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül, melyet intézménybe kell leadni. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvoda beiratkozási körzete, az Egri Főegyházmegye területe.

 

Minden gyermeket szeretettel várunk!

Vissza