Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Az óvoda bemutatása

Kedves Leendő Katolikus Óvodás Szülők!

Szeretném bemutatni Önöknek nagy múltra visszatekintő óvodánk történetét!
Óvodánk, a Mátra lábánál fekvő település, Gyöngyös város központjától nem messze lévő, lakótelepi és családi házakkal vegyesen övezett területen álló épület. Az egykori családi házat örökösök nélküli házaspár: Mikhalecz Ferenc és Tuza Terézia végrendeletileg 1910-ben az egyházra hagyta. (Ma is sokan Mikhalecz óvodának neveznek bennünket). A ház 1910 és 1924 között szegényasszonyok házaként működött. 1924-től a Vincés Nővérek, nehéz sorsú, árva utcagyermekek gondozását vették kézbe az épület falai között: élelmet, hajlékot, vigaszt és nevelést adva a rászorulóknak. 1948-ban már óvodai feladatokat ellátó intézmény volt. A rendek feloszlatása után, 1950. július 3-án kisajátított épület továbbra is óvodás korú gyermekek nevelését végezte.
Az Egri Főegyházmegye képviseletében a Gyöngyösi Felsővárosi Szent Bertalan Plébánia 1993. szeptember 01-től - immáron 29 éve! - a visszakapott épületben az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelését tűzte ki feladatául, s ezt a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében valósítja meg. 2012-től, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája néven tagóvodaként működünk. Óvodánkban jelenleg 2 vegyes életkorú csoport működik, 4 világi óvodapedagógus irányításával. Biztonságos és barátságos környezetben várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. A város egész területéről fogadjuk a keresztény szellemű nevelésre igényt tartó szülők gyermekeit, de környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Vallási, világnézeti beállítottságtól függetlenül a nevelésünket elfogadó családok gyermekeit is szeretettel várjuk.
Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés, hiszen felelősséggel tartozunk a teremtett világért. Nagy súlyt fektetünk a vallásos nevelésre, a jó közösség kialakítására, ahol az egymásért való őszinte tenni akarás mindennapi életünk része. Szeretetteljes légkörben, hatékony erkölcsi nevelést nyújtunk az óvodánkba hozott gyermekeknek. Az óvoda pedagógiai hitvallása szerint a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, őszinte szeretetét. A hagyományos óvodai életet a népi és egyházi ünnepkörbe ágyazva szervezzük. Az óvodai nevelés keretében történő személyiség fejlesztés eredményeképpen válik a gyermek alkalmassá arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdje.

Óvodánkban a szülők igényeit figyelembe véve - az alább felsorolt külön foglalkozások választhatók térítés mentesen:
Vízhez szoktató foglalkozás, amelyet Gyöngyös Város Önkormányzata támogat.
Német nyelvi foglalkozás heti egy alkalommal, amelyen játékosan sajátítanak el német szavakat, mondókákat a gyermekek. Ezekre építve könnyebben tanulják meg ezt a nyelvet, illetve más idegen nyelvet is.
Ügyesedő- okosodó foglalkozás heti kettő alkalommal a tanköteles korú gyermekek részére, ahol játékos iskola előkészítő, illetve felzárkóztató foglalkozáson vesznek részt.
Logopédiai foglalkozás az előzetes felmérés alapján rászoruló gyermekeknek, amely logopédus szaktanár segítségével valósul meg.
Néptánc, balett foglalkozások: melyeket heti egy alkalommal a Rákóczi Katolikus Iskola pedagógusai tartanak.
Lúdlábtorna heti egy alkalommal, amelyen játékos feladatokkal igyekszünk a gyermekekkel elsajátítani azokat a lábtorna gyakorlatokat, amelyek segítenek a kisgyermekkori rendellenességeket korrigálni.
Heti egy alkalommal hitoktató segíti a gyermekek hitre nevelését, kiegészítve az óvónők mindennapos munkáját.
A tanév során számos közös programot szervezünk a szülőkkel, melynek során betekintést nyernek óvodánk életébe. Ezeken az alkalmakon lehetőség van arra, hogy egymással és plébániánk papjaival megismerkedhessenek és ezáltal egy közösség jöhessen létre.
Minden hónap harmadik vasárnapján szülőkkel együtt óvodás misén veszünk részt.
Az óvodánkba járó gyermekeink, amennyiben viselkedésük megfelel a katolikus keresztény értékeknek, automatikusan felvételt nyerhetnek a Rákóczi Katolikus Általános Iskolába!

Nagy események elé nézünk!
Örömmel értesítem a Kedves Leendő Szülőket, hogy a közel 200 éves régi épületből új óvodába költözünk! Az új épület a Kálvária templom kertjében kap helyet. A tervek elkészültek, az építkezés előre láthatólag a közeljövőben megkezdődik.
Az építkezés befejezése után, patinás helyen, zöld övezetben, ebben a barokk korabeli templom csodálatos kertjében épített -a jelen elvárásoknak megfelelő épületben folytatjuk a közel 30 évvel ezelőtt elkezdett katolikus nevelő munkánkat.

Remélem, hogy bemutatkozó soraimmal, az óvodánkról készült videófelvételünkkel és mindennapjainkról készült fotósorozattal felkeltettem érdeklődésüket és szívesen bízzák gyermekeik nevelését a katolikus hit iránt mélyen elkötelezett pedagógusainkra.
Amennyiben óvodánk mellett hozzák meg döntésüket, kérjük a honlapunkon https://www.gyongyosikatolikusovi.hu lévő Tudnivalók-Letölthető dokumentumok-Jelentkezési lap beiratkozáshoz-Szándéknyilatkozatot kitöltve, (szkennelve) e-mailben vagy személyesen juttassák vissza részünkre.

Elérhetőségeink:
E-mail cím: szenterzsebet93@gmail.com
Telefon: +36 37 312-084; +36 30 504 6922
Óvoda címe: 3200 Gyöngyös, Országút u. 1-3.

                     Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Strumpfné Komjáti Erika
Tagintézmény-vezető