Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ALAPÍTVÁNYUNK

"QUO VADIS" ALAPÍTVÁNY
Közhasznú alapítványunk 1997 óta folyamatosan működik.
Az alapítvány célja:
Az óvodai nevelés színvonalának fejlesztése, a tehetséges gyermekek differenciált, a kötelező oktatáson túli képzésének biztosítása, a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek szociális támogatása.
Szabadidős programok anyagi bázisának megteremtése, illetve finanszírozása, amelyek elősegítik a gyermekek katolikus hitéletre való nevelését.
Az óvoda intézményének behatárolt tárgyi lehetőségeit ellensúlyozó, s a gyermekek egészséges életmódra nevelését elősegítő szabadidős tevékenységek támogatása.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat aki a megfogalmazott célok eléréséhez hozzá kíván járulni, és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.
Alapítványunk székhelye: 3200 Gyöngyös, Országút utca 1-3.
Adószáma: 18578939-1-10
Bankszámlaszáma: 11739030-20040754